fbpx

Digimarkkinoinnin termit

Digimarkkinoinnin termit saattavat joskus tuntua vaikeilta tai niiden merkitys unohtua, jos niitä ei käytä säännöllisesti. Tämän digimarkkinoinnin sanaston tarkoitus on helpottaa ymmärtämään, mitä me tarkoitamme, kun puhumme esimerkiksi konversioista, laskeutumissivuista tai avainsanoista.

Voit lisätä tämän sivun kirjainmerkkeihisi ja voit palata listaan aina tarvittaessa.

Some- ja Google-mainonnan sanastoa

PPC - Pay Per Click

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksat vain toteutuneista klikeistä.

CPA – Cost per acquisition/cost per action

Hinnoittelumalli, jossa maksat toteutuneesta konversiosta. Konversio voi tarkoittaa esimerkiksi tehtyä tilausta, lomakkeen täyttöä tai uutiskirjeen tilausta.

CPC – Cost per click

Tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa.

CPM – Cost per mille

Tarkoittaa, kuinka paljon maksat mainoksen tuhannesta näyttökerrasta.

CTR – Click through rate

Tarkoittaa klikkausprosenttia. Kertoo, kuinka usein näytettyä mainosta on klikattu. CTR lasketaan jakamalla toteutuneet klikkaukset mainoksen näyttökertojen määrällä.

Impressions - Näyttökerta

Näyttökerta tarkoittaa, kuinka monta kertaa mainosta on näytetty. Sama mainos voi näkyä useita kertoja samalla ihmiselle.

UTM-parametri

UTM-parametrit ovat tietoja, jotka lisätään sivustolle johtavaan URL- osoitteeseen. UTM-parametrejä voidaan käyttää mm. somejulkaisuissa, maksetussa mainonnassa ja uutiskirjeissä, joissa on linkityksiä omalle sivustolle.

A/B-testaus

A/B-testauksen ideana on tehdä vertailua kahden eri vaihtoehdon välillä. Näitä vaihtoehtoja erottaa vain yksi muuttuja. Saatujen tulosten perusteella pystytään määrittelemään, kumpi vaihtoehdoista suoriutui paremmin.  

Tällä testausmenetelmällä voidaan esimerkiksi vertailla kahden mainoksen tehokkuutta. Luodaan kaksi mainosta, jotka ovat muuten identtisiä, mutta vain kuva on erilainen. Tällä tavalla voidaan testata kumpi kuvista tuo parempia tuloksia. Testaus ei suinkaan lopu tähän, vaan hävinnyt mainos pysäytetään ja paremmin suoriutuvalle mainokselle luodaan uusi kilpaileva mainos. Näiden mainosten välille tehdään taas uusi vertailu. A/B- testausta ei tule lopettaa, koska jatkuva kehittäminen takaa myös paremmat tulokset.

Konversio

Konversio on kävijän suorittama ennalta määritetty ja mitattava toimenpide. Konversio voi olla esimerkiksi ostotapahtuma, uutiskirjeen tilaus tai yhteydenotto verkkosivujen kautta.

Attribuutiomallinnus

Attribuutiomallinnuksen tarkoituksena on ymmärtää eri markkinointikanavien vaikutus ostopäätökseen. Eri markkinointikanavien vaikutusta voidaan arvioida erilaisten attribuutiomallien kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että selvitetään mitä mainoksia tai sisältöjä käyttäjä on nähnyt ja miten paljon eri mainokset ovat vaikuttaneet ostopäätökseen.

Remarketing/uudelleenmarkkinointi

Remarketing termillä tarkoitetaan uudelleenmarkkinointia. Digimarkkinoinnin avulla mainontaa kohdennetaan niille ihmisille, jotka ovat jo aiemmin vierailleet yrityksen verkkosivuilla. Uudelleenmarkkinoinnin toteuttaminen vaatii, että verkkosivuille asennetaan mainospalvelun tarjoama seurantakoodi.

Laskeutumissivu/Landing page

Laskeutumissivulla tarkoitetaan sitä verkkosivua, johon ihmiset ohjataan mainonnasta.

Verkkosivujen sisältöjen ja blogin sanastoa

Avainsana/Hakusana

Avainsanaa ja hakusanaa käytetään usein synonyymeina. Näillä termeillä tarkoitetaan sanoja tai lauseita, joilla ihmiset etsivät tietoa hakukoneista.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksessa selvitetään yritykselle oleelliset hakusanat ja -lauseet, niiden hakuvolyymit ja vaikeusaste.

CTA - Call To Action, toimintakehoite

Toimintakehoite tarkoittaa kehotusta, joka ohjaa käyttäjää tekemään halutun toiminnon. CTA:t ovat usein painikkeita verkkosivuilla, joissa lukee esimerkiksi ”lue lisää” tai ”ota yhteyttä”.

Konversio-optimointi

Konversio-optimointi tarkoittaa verkkosivuilla tehtäviä muutoksia, joiden avulla pyritään parantamaan konversioastetta. Toimenpiteiden tavoitteena on siis saada yhä useampi verkkosivuilla kävijä muutettua asiakkaaksi.

Bounce Rate

Sivustolta välittömästi poistuneiden käyttäjien osuus. Tämä tarkoittaa, että kävijä käy vain yhdellä sivulla siirtymättä toiseen alasivuun. Välitöntä poistumisprosenttia tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että jokaisella sivulla on oma tarkoitus ja tavoite, eikä korkeampi poistumisprosentti välttämättä kerro, että sivussa olisi mitään vikaa.

Orgaaninen näkyvyys/liikenne

Orgaaninen näkyvyys tarkoittaa luonnollista näkyvyyttä hakutuloksissa. Toisin sanoen näkyvyydestä ei ole maksettu. Orgaaniseen näkyvyyteen pyritään vaikuttamaan esimerkiksi SEO:n eli hakukoneoptimoinnin avulla.

SEO - Search Engine Optimization, hakukoneoptimointi

SEO eli hakukoneoptimointi tarkoittaa verkkosivuston näkyvyyden parantamista, jotta se nousisi hakukoneissa mahdollisimman korkealle orgaanisesti. Hakukoneoptimointi käsittää verkkosivuston teknisen- sekä sisällöllisen optimoinnin.

Meta title ja Meta description

Meta title on Googlen hakutulossivulla näkyvä otsikko, joka toimii myös linkkinä verkkosivuille. Meta description on taas meta titlen alapuolella oleva kuvaus kyseessä olevasta sivusta. Näihin voidaan yrittää vaikuttaa kirjoittamalla ne itse esimerkiksi Yoast-lisäosaa käyttämällä.

Mittari- ja Analytiikkasanastoa

Analytiikka

Digimarkkinoinnissa analytiikalla tarkoitetaan datan keräämistä ja tulkitsemista. Tärkeimmät työkalut digimarkkinoinnin seurannassa ovat Google Analytics, Google Tag Manager ja Facebook-pikseli.

KPI – Key Performance Indicator, suorituskykymittari

KPI-mittari tarkoittaa digimarkkinoinnissa yrityksen tavoitteiden kautta määriteltyä tunnuslukua, joka kertoo parhaiten, ovatko tehdyt markkinointitoimenpiteet tuottaneet tulosta. Sopiva KPI-mittari riippuu esimerkiksi yrityksen tavoitteista ja markkinointikanavista.

ROAS – Return on ad spend

Tarkoittaa mainontaan sijoitetun pääoman tuottoa. ROAS kertoo, mikä on mainonnan kulujen ja sen aikaansaaman myynnin välinen suhde. Se mittaa ensisijaisesti mainosbudjetin käytön tehokkuutta – eikä tuottavuutta.

Liiketoiminnan kannalta tärkeää digimarkkinoinnin sanastoa

Ostopolku

Ostopolku kuvaa sitä matkaa, jonka potentiaalinen asiakas kulkee ennen kuin hän ostaa tuotteen tai palvelun. Potentiaalisen asiakkaan matka ostopolulla alkaa, kun hän tulee tietoiseksi yrityksen olemassaolosta. Digimarkkinoinnin avulla ohjataan asiakasta ostopolulla eteenpäin aina asiakassuhteen nurture-vaiheeseen.

CLV – Asiakkaan elinkaariarvo

Asiakkaan elinkaariarvolla tarkoitetaan niitä tuottoja, joita asiakas tuo yritykselle koko asiakkuutensa aikana. Elinkaariarvossa otetaan siis huomioon paljonko asiakas tuo liikevaihtoa yritykseen esimerkiksi viiden vuoden aikana. CLV:n laskeminen on tärkeää siksi, koska se auttaa määrittämään, kuinka paljon yrityksen kannattaa käyttää rahaa asiakkaan hankintaan ja asiakassuhteen säilyttämiseen.

Liidi

Liidi tarkoittaa potentiaalista asiakasta, joka on osoittanut olevansa kiinnostunut yrityksesi tuotteesta tai palvelusta ja antaa yhteystietonsa. Yrityksesi sisällä kannattaa määritellä yhteisesti, mikä on teille laadukas liidi.

SEA - Search Engine Advertising, hakusanamainonta

SEA tarkoittaa maksettua hakukonemainontaa Googlessa.

SEM- Search Engine Marketing

SEM eli hakukonemarkkinointi sisältää molemmat osa-alueet; hakukoneoptimoinnin ja hakukonemainonnan. SEM:in tarkoituksena on saada potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille maksetun mainonnan sekä orgaanisten hakutulosten avulla.

Sharing is caring 🥰