fbpx

Digimarkkinoinnin vuosi 2022 ja FOMO

Digimarkkinoinnin osuus mediapanostusten kakusta kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi. Ihmiset käyttävät nettiä koko ajan enemmän niin töissä kuin vapaa-ajalla. Netissä kulutetaan aikaa keskimäärin neljä tuntia päivässä. Ihmiset käyttävät nettiä tuttuihin toimintoihin; viestintään, tiedon etsimiseen, uutisten lukemiseen ja viihteeseen.

Miten tämä kaikki vaikuttaa yrityksen mainontaan ja markkinointiin? Yhä useampi yritys panostaa digimarkkinointiin ja yrittää tavoittaa kohderyhmänsä digitaalisten kanavien kautta. Mainosten määrä esimerkiksi joissakin sosiaalisen median kanavissa on jo runsas ja ihmiset näkevät päivässä kymmeniä erilaisia mainoksia. Informaatiotulva on loputon ja ihmiset kokevat jo nyt sen jossain määrin raskaaksi. Monet ihmiset miettivät mihin he haluavat aikaansa käyttää, ketä he haluavat seurata ja miksi. Ennen FOMO ”fear of missing out” -termiä käytettiin, kun pelättiin, että ei ole ajan tasalla asioista, joista pitäisi olla. Esimerkiksi, jos et ole katsonut tiettyä sarjaa, osallistunut juhliin ja illanviettoihin tai käynyt uusimmassa ja vuoden trendikkäimmässä ravintolassa.

FOMO liittyy nykyään vahvasti myös markkinointiin ja informaatiotulvaan. Ihmiset valikoivat tarkkaan miten ja mihin he käyttävät nettiaikansa ja eri alustat kilpailevat käyttäjien ajasta. Käyttäjät haluavat tietää mistä puhutaan ja olla siellä missä tapahtuu. He valitsevat sellaisia alustoja, joissa he kokevat saavansa tyydytystä ajankäytölleen.

Kasvava määrä mainoksia digitaalisissa kanavissa on johtanut siihen, että tavalliset markkinoinnin ja mainonnan menetelmät on nähty ja koettu. Vuonna 2022 yrityksen persoonan täytyy näkyä sen kaikessa tekemisessä.

Persoonallisuus, autenttisuus, uskallus olla erilainen kuin muut ja ihmisten viihdyttäminen on vuoden 2022 ehdoton trendi.

Miten luoda kiinnostavaa sisältöä ja mainoksia vuonna 2022?

1. Markkinointistrategian- ja suunnitelman luominen vuodelle 2022

Minkälaista digimarkkinointia yrityksesi teki viime vuonna? Mihin some-kanaviin yrityksesi panosti? Minkälaista digimainontaa yrityksesi teki? Saavutettiinko asetetut tavoitteet? Olivatko KPI-mittarit oikeat yrityksellesi?

Ennen uusien tavoitteiden asettamista analysoidaan edellisen vuoden tuloksia ja analytiikkaa. Sen perusteella voidaan tehdä uusia suunnitelmia vuodelle 2022. Jos jokin ei toiminut, kokeillaan jotain muuta. Ideana on koko ajan viedä yritystäsi eteenpäin ja ilman kunnollista suunnitelmaa se on mahdotonta. Suunnitelmaa voidaan muokata kesken vuotta ja niin kannattaakin tehdä, jos jokin asia ei vain toimi yrityksellesi.

2. Ostopolun rakentaminen vuonna 2022

Ostopolun rakentaminen on vuonna 2022 tärkeämpää kuin koskaan. Ostopolun rakentamisen päätarkoituksena on miettiä tietty polku, jonka potentiaalinen asiakas kulkee läpi ennen kuin hän tekee ostoksen. Ostopolkua kannattaa siis miettiä siksi, koska harva ihminen on valmis ostamaan tuotetta tai palvelua tietämättä siitä tai yrityksestä mitään etukäteen. Ostopolun luomisessa otetaan huomioon luottamuksen rakentaminen ja yritetään saada potentiaaliset asiakkaat muistamaan brändisi. Myös ostopolun suunnittelemisessa tulee ottaa huomioon digimarkkinoinnin kilpailuasetelmat ja jatkuva informaatiotulva. 

Pystytkö toteuttamaan yrityksesi ostopolun eri kosketukset niin, että kohderyhmäsi näkee, kiinnostuu ja kuluttaa luomaasi sisältöä?

3. Sisällöntuotanto vuonna 2022

Minkälainen sisältö rokkaa vuonna 2022? Kysytään näin päin: Minkälainen sisältö kiinnostaa yrityksesi kohderyhmiä? Mitä erilaista yrityksesi voi luoda verrattuna markkinointistrategiassa listattuihin kilpailijoihisi nähden? Minkälaisia resursseja yritykselläsi on tuottaa tarvittavia sisältöjä?

Pystyvideot ja animoidut videot jatkavat suosiotaan myös vuonna 2022. Panosta videoihin, jos yritykselläsi on siihen mahdollisuus. 

TikTok on edelleen yksi kulutetuimmista uusista some-kanavista ja jos yritykselläsi on aikaa panostaa TikTok-sisältöjen luomiseen, kannattaa tämä kanava ottaa ehdottomasti haltuun.

Persoonallisten ja autenttisten sisältöjen ja mainosmateriaalien luominen on vuosi vuodelta tärkeämpää, jotta yrityksesi pystyy erottautumaan massasta. Uskalla olla erilainen.

4. Tulosten mittaaminen Google Analytics 4 (GA 4)

Moni yritys käyttää Google Analyticsiä tulosten seuraamiseen ja mittaamiseen. Vuoden 2021 aikana uusi versio GA 4 asenneltiin yritysten Analytics Universalin rinnalle. Jos yrityksesi ei ole vielä asentanut sitä, suosittelemme sen tekemistä tänä vuonna. GA 4 on vielä kehitysvaiheessa, mutta sinne saa luotua nyt konversiomittauksen esimerkiksi Tag Managerin avulla. Google-mainonnan suoriutumista on edelleen kätevämpää ja järkevämpää seurata Universalin puolella, mutta tämä voi muuttua hyvinkin pian.

Digimarkkinoinnissa tulosten mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja siksi painotamme sitä myös tässä postauksessa. Digimarkkinointia kehitetään datan perusteella eli luota dataan ja tee sen perusteella oikeita päätöksiä myös vuonna 2022.