Digimarkkinointi – mitä se on?

Useimmille yrityksille näkyvyyden saaminen, uusien asiakkaiden hankkiminen ja brändin tunnistettavuus ovat ne haastavimmat alueet yrityksen pyörittämisessä. Ilman markkinointia on lähes mahdotonta saada ihmiset tietoiseksi yrityksen olemassaolosta ja muistamaan tietty brändi. Ihmiset kuluttavat aikaansa enenevässä määrin Internetin ihmeellisessä maailmassa ja erilaisissa sosiaalisen media kanavissa. Siksi digimarkkinoinnista on tullut olennainen osa potentiaalisien asiakkaiden tavoittamisessa.

Mitä digimarkkinointi sitten on?

Digimarkkinointi tarkoittaa käytännössä markkinointia digitaalisissa kanavissa esimerkiksi sosiaalisen media kanavissa, hakukoneissa ja eri mediayhtiöiden sivuilla bannerimainontana, sähköpostimarkkinointina sekä sisältömarkkinointina. Digimarkkinointi ei ole synonyymi mainonnalle, joka on maksettua näkyvyyttä, mutta on sen tärkeä kumppani. Digimarkkinointi pitää sisällään kaikki ne toimet, joita yritys tekee digitaalisesti, jotta tuotteet tai palvelut kävisivät paremmin kaupaksi. Näin ollen voidaan puhua enemmänkin merkityksellisten suhteiden luomisesta yrityksellesi tärkeiden ihmisten kanssa digitaalisessa ympäristössä.

Yrityksesi verkkosivut toimivat perustana digimarkkinoinnin toimenpiteille

Erilaisilla digimarkkinoinnin toimilla ei ole yrityksellesi juurikaan mitään hyötyä, jos et saa niiden kautta yhteydenottoja ja siten myyntiä. Siksi verkkosivujen merkitys korostuu aivan erityisesti digimarkkinoinnissa. Esimerkiksi sosiaalisen median mainoksissa tavoitteena on, että kohderyhmä klikkaa mainosta ja suorittaa toivotun toimenpiteen laskeutumissivulla riippuen kampanjan tavoitteesta. (Laskeutumissivu on yksittäinen sivu verkkosivustollasi, jonne kävijä saapuu ensimmäisenä sivustollesi tullessaan, esimerkiksi klikattuaan mainostasi Googlessa) Tämä toimenpide voisi olla esimerkiksi ilmaisen oppaan lataaminen sähköpostia vastaan tai kartoituskäynnin varaaminen. Verkkosivuihin kannattaa panostaa, jotta käyttäjäkokemus olisi mahdollisimman hyvä, koska se vaikuttaa suoraan myös mainosten menestymiseen.

Digimarkkinoinnissa tulosten mittaaminen on helppoa

Jos perinteinen markkinointi on ollut hankalasti mitattavaa, niin digimarkkinoinnissa se on tehty vaivattomaksi. Mittaaminen tapahtuu verkkosivuillasi Google Analyticsin ja esimerkiksi Facebookin pixelin avulla. Dataa kertyy niin rutkasti, että yrityksellesi sopivat tavoitteet ja mittarit on pakko olla asetettuina ennen tositoimiin ryhtymistä.

Digimarkkinoinnissa tulosten perusteella on myös erittäin helppo tehdä nopeitakin päätöksiä. Tuottamaton kampanja voidaan keskeyttää, jos huomataan, että tulokset eivät ole halutun mukaisia. Kun taas huomataan, että tietty kampanja menestyy hyvin, voidaan budjettia korottaa ja päästä maksimoimaan tulokset.

Kun jokainen päätös pohjautuu dataan, ei tulevaisuutta tarvitse rakentaa olettamusten varaan.

Miksi digimarkkinointi on tärkeää yrityksellesi ja mitä hyötyä siitä on?

Digimarkkinointi alana kehittyy hurjaa vauhtia ja uusia kanavia sekä menetelmiä keksitään alati kiihtyvään tahtiin. Markkinoinnin trendi tulee olemaan aina vain enemmän digitaalisen markkinoinnin puolella. Monet yritykset ovat jo panostaneet digimarkkinointiin ja saavat siitä hyviä tuloksia. Ne, jotka eivät panosta siihen tulevat ennemmin tai myöhemmin menettämään potentiaalisia asiakkaitaan niille kilpailijoille, jotka siihen jo panostavat. On aina helpompaa hypätä kyytiin ajoissa, kuin liian myöhään.

Digimarkkinointi antaa mahdollisuuden tavoittaa suuria määriä ihmisiä kustannustehokkaasti. Yrityksesi ei kuitenkaan kannata tavoitella kaikkia maailman ihmisiä, vaan sinun yrityksellesi oikeita kohderyhmiä. Mainosten kohdentamisessa digimarkkinointi onkin ylivoimaisesti paras markkinointimenetelmistä.

Uudelleenmarkkinointi (remarketing) on toinen digimarkkinoinnin loistavista mahdollisuuksista. Nettisivuillasi käyneet kävijät voidaan tavoittaa uudelleen mainoksilla, joilla vaikka muistutetaan yrityksesi tarjouksesta tai tarjotaan mielenkiintoista potentiaalista asiakasta kiinnostavaa sisältöä.

Kaikista suurin hyöty yritykselle digimarkkinoinnissa on löytyä sieltä, missä asiakkaatkin kuluttavat aikaansa. Digimarkkinointi antaa lyömättömän mahdollisuuden palvella asiakkaita reaaliajassa juuri silloin, kun he tarvitsevat tukea ostoprosessin eri vaiheissa. Yritys on olemassa asiakkaitaan varten ja digimarkkinointi avaa aivan uuden ulottuvuuden asiakkaiden palvelemiseen ja heidän tarpeidensa tunnistamiseen.

Minkälainen digimarkkinointi sopisi minun yritykselleni?

Jokaisella yrityksellä on omat erityispiirteensä ja liiketoiminnan tavoitteensa, jolloin digimarkkinoinnin keinotkin ovat hyvin erilaiset. Digimarkkinointia on erityisen helppo räätälöidä eri yritysten tarpeisiin. Esimerkkinä voidaan antaa, että jotkut yritykset laittavat paljon panoksia sisältömarkkinointiin, jolloin tavoitteena on löytyä orgaanisesti Google-hauissa (sivusi löytyvät Google-hauissa ilman maksettua mainontaa) ja he saattavat käyttää uudelleenmarkkinointitapana Facebook-mainoksia. Toiset taas panostavat maksettuun mainontaan täysillä, koska haluavat nopeita tuloksia. Ja kolmannet haluavat panostaa näihin kaikkiin ja ehkä painottaa jotain tiettyä osa-aluetta enemmän.

Ei siis ole yhtä oikeaa tapaa, joka sopisi jokaisen yrityksen tarpeisiin. Vaikka tilanteet ja tavoitteet ovatkin erilaisia, neuvomme kuitenkin aina panostamaan useisiin eri digimarkkinoinnin kanaviin ja toimenpiteisiin ns. käyttäen digimarkkinointimixiä. Tällä tavalla voidaan välttää riskejä, jos jokin kanava lakkaakin toimimasta tai se lopetetaan.

Miten digimarkkinointi kannattaa aloittaa?

Digimarkkinoinnin aloittaminen on tehty hyvin helpoksi niin Googlessa kuin sosiaalisessa mediassa. Periaatteessa parilla klikkauksella saat mainoskampanjan käynnistettyä ja mainoksille näyttöjä. On kuitenkin eri asia laittaa rahaa digimainontaan ja odottaa tuloksia sormet ristissä kuin sijoittaa mainosrahaa tavoitteena tulokset ja myynnin kasvu.

Google ja muut digimarkkinoinnin kanavat haluavat kyllä, että menestyt, mutta täytyy myös muistaa, että he tekevät tulosta sinun sijoittamillasi mainosrahoilla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että he haluavat sinun myös käyttävän maksimaalisen määrän rahaa mainoksiin siitä huolimatta onko se yrityksellesi kannattavaa vai ei.

Me suosittelemme luomaan aivan ensimmäiseksi markkinointistrategian tai digimarkkinointistrategian. Ne antavat suunnan siitä, mihin digimarkkinoinnin kanaviin kannattaa edes sijoittaa aikaa ja rahaa. Kun strategia on selvillä, voidaan tehdä markkinointisuunnitelma, jossa paneudutaan yksityiskohtaisesti tavoitteisiin, mittareihin sekä toimenpiteisiin. Jos tavoitteita ja mittareita ei ole asetettu etukäteen, on hyvin vaikea tehdä oikeita päätelmiä digimarkkinoinnin tuloksellisuudesta. Loppujen lopuksi, kun se hyvä klikkausprosentti tai mainosten näyttökerrat, eivät tuo sitä rahaa viivan alle.

Toinen asia, mihin kannattaa panostaa on oma osaaminen. Jos yritys haluaa tehdä digimarkkinointia itse, kannattaa sen opetteluun käyttää aikaa ja kyllä rahaakin. Verkkokurssit maksavat itsensä nopeasti takaisin, koska kuten aiemmin todettiin erilaiset digimarkkinoinnin alustat saattavat nielaista markkinointibudjettisi hetkessä, jos et tiedä mitä olet tekemässä.

Jos sinulla tai tiimilläsi ei ole aikaa perehtyä digimarkkinoinnin saloihin, on vain järkevää ja kustannustehokasta pyytää siihen digimarkkinoinnin ammattilaisen apua. Me kuuntelemme yrityksesi toiveita ja unelmia sekä autamme toteuttamaan ne pitkäaikaiset tulokset tähtäimessä.

Sharing is caring 🥰