Google Ads -tilin optimointi – Tavoitteena myynnin lisääminen

Useimmilla yrityksillä Google-mainonnan tavoitteena on lisätä yrityksen myyntiä. Hyvin harvoin yrityksillä on massiivista budjettia, joka käytetään Google Adsissa isosti brändin näkyvyyden saamiseen kiinnittämättä liikaa huomiota tapahtuviin konversioihin (esim. yhteydenotto nettisivujen kautta). Miten sitten Google-mainonnasta saadaan kannattava ja myyntiä tuottava mainosalusta?

Google-mainonnan saaminen kannattavaksi on useiden kuukausien työ. Testaamisen ja optimoinnin tulee olla jatkuvaa ja säännöllistä. Tuloksia voidaan saada hyvinkin nopeasti, mutta tulosten ylläpitäminen ja parantaminen vaativat pitkäjänteistä työtä. On myös ehdottoman tärkeää, että Google-mainonnassa tiliä optimoidaan paremmaksi konversioiden, ei klikkausten perusteella. Muista siis huolehtia konversiomittauksen asentamisesta ennen mainonnan aloittamista.

Google Ads -tilisi suosittelee sinulle erilaisia optimointitehtäviä, mutta kannattaa suhtautua niihin varauksella. Pidä aina oman yrityksesi Google-mainonnan strategia mielessä ja mieti ovatko suositukset liiketoimintasi kannalta järkeviä. Muista, että Google-mainonta on Googlen liiketoimintaa, jolla se haluaa tehdä myös itse rahaa.

Miten optimoit Google Ads -tiliäsi tuottamaan enemmän myyntiä

1. Luo Google Adsiin oikea tilirakenne

Rakenna Google Ads -tili Googlen suositteleman tilirakenteen mukaan. Voit tehdä useampia eri kampanjoita esimerkiksi, jos yrityksesi tarjoaa erilaisia palveluita, loisit näille palveluille omat kampanjansa. Mainosryhmät luodaan eri avainsanojen ympärille, jotta mainokset voidaan luoda tarkasti vastaamaan näitä avainsanoja. 

2. Valitse hakusanakampanjaan pelkkä Googlen hakuverkosto

Varmista kampanja-asetuksista, että mainostat ainoastaan Google hakuverkostossa. Google haluaa, että mainoksesi näkyisivät myös hakukumppanien sivuilla, mutta tämä yleensä vain kuluttaa mainosbudjettiasi turhiin klikkeihin. Pidä lisäksi Display-kampanja omana kampanjanaan. Display-kampanjan tuloksia mitataan niin erilaisin mittarein, että hakusanakampanjan ja Displayn tulosten sekoittaminen keskenään vääristää vain saamaasi dataa.

3. Tarkasta kampanjoittesi tulokset säännöllisesti

Tarkista saamasi tulokset vähintään kerran viikossa ja vertaa niitä edellisen viikon tuloksiin. Huolehdi, että Google Ads -tilisi raportointisarakkeet näyttävät päätösten tekemiseen tarvitsemasi tiedot. Voit muokata raportointisarakkeita näyttämään esim. konversiot, mainosten impressioprosentin, mainoksen ja laskeutumissivun laadun, laatupisteet ja muita tarpeellisia mittareita. Suosittelemme katsomaan analytiikkaa myös Google Analyticsin puolella, joka näyttää myös esimerkiksi istunnon määrän keston ja kävijäpolkuja nettisivuilla. Huolehdi siis, että Google Analytics – ja Google Ads -tili ovat linkitettyinä toisiinsa kattavamman analytiikan saamiseksi.

4. Tarkasta avainsanojesi hintatarjous joka päivä

Jos kampanjoissasi on käytössä avainsanojen manuaalinen klikkaushinta, tarkista niiden bidaushinta joka päivä. Markkinat muuttuvat ja joskus saatat huomata, että tarjoamasi klikkihinta ei riitä mainoksesi näyttämiseen kiristyneen kilpailutilanteen takia. Silloin voit joko korottaa hintatarjoustasi tai yrittää etsiä toista ei niin kilpailtua avainsanaa.

5. Tarkasta tapahtuneet konversiot ja tee niiden perusteella oikeita päätöksiä

Tarkista tapahtuneet konversiot vähintään joka viikko. Riippuen liiketoiminnasta, konversioita saattaa tapahtua hyvin harvoin esim. pari kertaa kuukaudessa. Silloin konversioiden tarkastaminen ei ole joka päivä tarpeellista. Konversiot ovat yksi tärkeimmistä mittareista Google Adsissä. Optimoit kampanjoitasi paremmaksi tarkastelemalla mikä avainsana ja mainos tuottaa eniten konversioita. Näihin avainsanoihin ja mainoksiin haluat panostaa ja lyödä lisää rahaa tiskiin, koska ne tuovat yrityksellesi myyntiä. Jos avainsanat eivät tuota konversioita, voi ne tietyn ajan jälkeen paussata (olettaen, että ne eivät hyödytä yritystäsi muulla tavoin).

6. Seuraa avainsanojen laatupisteitä

Käy läpi avainsanojen laatupisteet. (Saat laatupistesarakkeen näkyviin muokkaamalla avainsanojen sarakkeita). Mitä paremmat laatupisteet avainsanasi saavat, sitä vähemmän maksat mainoksesi klikkihinnoista. Laatupisteisiin vaikuttavat tekemäsi hakusanamainokset, laskeutumissivut sekä odotettu klikkausprosentti.

7. Käy läpi mainosryhmien hakutermit

Käy läpi hakutermit vähintään pari kertaa viikossa. Suosituksena olisi katsoa hakutermit joka päivä. Riippuen ovatko avainsanasi laajan vastaavuuden, lausekevastaavuuden tai tarkan vastaavuuden avainsanoja, hakutermejä saattaa tulla päivänkin aikana kymmeniä. Voit lisätä epärelevantteja hakutermejä negatiivisiksi avainsanoiksi. Näillä toimilla parannat tilisi ja kampanjoittesi kannattavuutta. Pienennät siis turhien klikkien määrää ja kasvatat mahdollisuuksiasi tehdä kauppaa Google-mainonnan avulla.

8. Seuraa mainosten suoriutumista

Tarkista miten mainokset ovat suoriutuneet. Testaa aina ainakin kahta eri mainosta rinnakkain. Laita paussille mainos, joka suoriutuu heikoimmin. Yritä tämän jälkeen tehdä paremmin suoriutuneen mainoksen kaveriksi toinen tätäkin parempi mainos. Älä lopeta A/B testausta vaan testaa erilaisia mainoksia niin kauan kuin mainostat Googlessa.

9. Älä unohda tarkistaa mainoslaajennusten suoriutumista

Tarkista miten mainoslaajennukset ovat suoriutuneet. Suosittelemme käyttämään useampaa yrityksellesi relevanttia mainoslaajennusta. Jos tietty mainoslaajennus ei toimi mainoksissasi, kannattaa se laittaa paussille.

10. Raportoi tuloksista kerran kuukaudessa ja pyri ratkaisemaan esiin nousseita ongelmia

Nosta esille keskeisimmät ongelmat ja pyri ratkaisemaan niitä yhdessä tiimisi kanssa. Raportoi kampanjoiden tuloksista kerran kuukaudessa esimerkiksi Google Data Studion avulla. Virallinen raportti auttaa hahmottamaan miten kampanjasi suoriutuvat ja vanhoja raportteja voi helposti verrata nykyhetken tuloksiin.