fbpx

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen SMART-kriteerien avulla

Yritykset ovat aina asettaneet markkinoinnilleen erilaisia tavoitteita. Harvemmin kuitenkin puhutaan asetettujen tavoitteiden laadusta ja siitä, minkälaisia psykologisia merkityksiä niillä on työntekijöille. Kun työntekijät tietävät työskentelevänsä tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi, he ajattelevat ja käyttäytyvät eri tavalla. Siksi on tärkeää panostaa tavoitteiden laatuun, koska niiden merkitys on suurempi, kuin osaamme kuvitellakaan. Epärealistiset tai irrelevantit tavoitteet eivät motivoi tai saa ihmisiä toiminaan tavoitteiden hyväksi. SMART-kriteerien avulla asetetut tavoitteet tukevat liiketoimintasi tavoitteita, mutta myös tuntuvat työntekijöistä merkityksellisiltä ja saavutettavilta.

Mikä on SMART-tavoite?

SMART-kriteerit on luotu helpottamaan tavoitteiden asettamista. SMART on lyhenne sanoista selkeä, mitattavissa, aikaan sidottu, realistinen ja tarpeellinen. SMART-kriteerit pitävät markkinoinnin tavoitteet yksinkertaisina ja konkreettisina. Ne helpottavat yrityksesi panostusten kohdentamista oikeisiin toimenpiteisiin ja kasvattavat mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteet.

Markkinoinnin SMART-kriteerit_

SMART-tavoite on:

S – Selkeästi määritelty, tarkka

M – Mitattavissa

A – Aikaan sidottu

R – Realistinen, saavutettavissa oleva

T – Tarpeellinen ja relevantti liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta

S = Selkeästi määritelty

Tavoite, joka on tarkka ja selkeästi määritelty on helpommin saavutettavissa. Jos tavoite on epämääräinen, on vaikeaa määrittää, milloin se on saavutettu.

Tavoitetta määriteltäessä on hyvä kysyä seuraavat kysymykset:

 1. Kuka tai ketkä ovat vastuussa tavoitteen saavuttamisesta?
 2. Mitä halutaan saavuttaa?
 3. Mihin mennessä tavoite tulisi olla saavutettu?
 4. Miksi tämä tavoite halutaan saavuttaa?

 

Esimerkiksi: Haluamme kaksinkertaistaa tuottamamme blogipostausten määrän neljässä kuukaudessa.

M = Mitattavissa

Mitattavissa oleva tavoite tarkoittaa tavoitetta, jota voidaan mitata selkeällä mittarilla. Tavoitteessa määritellään, miten edistymistä mitataan.

Kysy nämä kysymykset, jotta saat tavoitteestasi mitattavan:

 1. Kuinka monta tai miten paljon?
 2. Miten tiedetään, että tavoite on saavutettu?
 3. Mikä on tavoitteen mittari?

 

Esimerkiksi: Haluamme saada joka kuukausi 10 asiakasta enemmän.

A = Aikaan sidottu

SMART-tavoite tulee olla aikaan sidottu, eli sillä tulee olla aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Tietynlainen kiireellisyys viestii myös asian tärkeydestä ja lisää motivaatiota tavoitteen saavuttamiseen.

Tavoitteen asettamista helpottavat kysymykset:

1. Onko tavoitteellani aikarajaa?
2. Mihin mennessä tavoitteen tulisi olla saavutettu?

Esimerkiksi: Tavoitteena on saada 300 kävijää per blogipostaus vuoden loppuun mennessä.

R = Realistinen, saavutettavissa oleva

SMART-tavoitteen tulee olla saavutettavissa. Realistinen tavoite haastaa positiivisella tavalla ja saa työntekijät puskemaan tavoitetta kohti. Liian korkealle asetetut tavoitteet syövät motivaatiota, eivätkä saa ihmisiä tavoittelemaan asetettua tavoitetta.

Kysy tämä kysymys:

 1. Onko meillä resursseja ja kykyjä saavuttaa tavoite?

T = Tarpeellinen ja relevantti liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta

SMART-tavoitteesta tai markkinoinnin tavoitteesta ylipäätään ei ole mitään hyötyä, jos se ei tue liiketoiminnan tavoitteita. Aseta vain sellaisia tavoitteita, jotka ovat yrityksesi toiminalle oikeasti tärkeitä.

Kysymyksiä helpottamaan relevantin tavoitteen asettamisessa:

 1. Tukeeko tavoite liiketoiminnan tavoitteita?
 2. Miten tavoitteen saavuttaminen auttaa liiketoimintaa?
 3. Tukeeko tavoitteeseen pyrkiminen myyntiä?

Miksi SMART-tavoitteet tuottavat tuloksia?

SMART-kriteerien avulla määritetyt tavoitteet lisäävät työntekijöiden motivaatiota ja auttavat keskittymään asioihin, joilla on merkitystä. Kun edistymistä voidaan mitata ja omaa tekemistä voidaan kehittää, johtaa se automaattisesti lisääntyneeseen työtyytyväisyyteen. Oma työ koetaan merkityksellisenä ja asioihin voidaan vaikuttaa omalla tekemisellä. Mikromanageeraaminen voidaan lopettaa ja antaa työntekijöille vapautta, koska kaikilla on selvillä, mitä toimilla tavoitellaan.

Summa summarum. Kun yritykselläsi on selkeät markkinoinnin tavoitteet ja tiimisi ymmärtää, miten heidän omat tavoitteensa tukevat yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, tehokkuus ja sitoutuneisuus paranevat kuin itsestään.

Sharing is caring 🥰