fbpx

Miten teen vaikuttavan some-mainoksen?

Voit optimoida some-mainoksiasi, testata niitä, parantaa laskeutumissivua, hioa mainoksen tekstejä ja sanamuotoja loputtomiin, mutta maksaako vaiva palkkansa vai keskitytkö sittenkin vain lillukan varsiin? Kysymys kuuluukin, mikä tekee some-mainoksesta aidosti vaikuttavan ja mikä saa sen suoriutumaan hyvin some-mainosten viidakossa?

Mikä merkitsee eniten, jos haluat some-mainoksesi suoriutuvan hyvin?

On totta, että some-mainoksia kannattaa optimoida ja testata niin kuin digimarkkinointia ylipäätään. Nämä toimet eivät tee mainoksestasi loistavaa, vaikka optimointiin olisikin uhrattu tunteja aikaa. Optimointi ja testaus ovat tukitoimia, joilla parannetaan jo ennestään hyvin tehtyä ja resonoivaa mainosta. Kannattaa aina panostaa itse mainokseen ja luoda siitä mielenkiintoinen ja kohderyhmää vaikuttava. Mainoksen suorituskykyä on vaikea parantaa, jos itse pohja ei ole kunnossa.

Miten teen some-mainoksen, joka herättää kohderyhmieni mielenkiinnon?

Kokosimme alle kahdeksan kohdan listan, joka auttaa sinua luomaan some-mainoksen, joka herättää kohderyhmiesi mielenkiinnon ja tuottaa tuloksia.

1. Brändi - Yrityksesi arvojen ja identiteetin huomioon ottaminen some-mainosta suunniteltaessa

Jo liiketoimintasuunnitelmassa olet miettinyt, miten yrityksesi eroaa kilpailijoista, ja mitä uutta tai parempaa voit tarjoat asiakkaillesi. Yritykselläsi on tietyt arvot ja perusta sille, miksi se toimii niin kuin toimii. Tämän kaiken pitäisi näkyvä ulospäin yrityksesi kaikessa tekemisessä, mutta eritoten mainonnassa. On helppo kirjata ylös yrityksen arvoja ja erottautumistekijöitä, mutta toteuttaminen saattaakin olla hieman vaikeampi prosessi. Muista siis ennen mainoksen suunnittelemisen aloittamista kerrata, miksi yrityksesi on olemassa ja minkälaisten arvojen ja asioiden takana se seisoo.

2. Yrityksesi kohderyhmät eli potentiaaliset asiakkaat

Yritykselläsi on erilaisia kohderyhmiä ja ostajapersoonia. Tiedät todennäköisesti mitä lisäarvoa yrityksesi palvelut tai tuotteet luovat heille. Olet myös saattanut perehtyä kohderyhmiesi haasteisiin ja minkälaisista asioista he pitävät tai eivät pidä. Näitä tietoja hyödyntäen pystyt luomaan jo raamit mainoksille. Tärkeintä on aina muistaa miettiä mainoksia potentiaalisten asiakkaittesi silmin seuraavien kysymysten avulla: Mitä asiakkaani voisi ajatella tästä? Herättäisikö tämä mainos hänen mielenkiintonsa? Saisiko mainos hänet tekemään toivotun toiminnon?

3. Erilaisten some-mainosten tekeminen eri kohderyhmille

Yritykselläsi on erilaisia ostajapersoonia ja täten erilaisia kohderyhmiä. Heillä saattaa olla erilaisia haasteita ja mielenkiinnon kohteita, jolloin yksi ja sama mainos ei välttämättä toimi heille kaikille. Sinun kannattaakin miettiä kohtaa kaksi kaikkien kohderyhmien kannalta erikseen ja luoda erilaiset mainokset jokaiselle kohderyhmälle. Jos haluat luoda mainoskampanjan ainoastaan yhdelle kohderyhmälle, voit jättää tämän vaiheen huomiomatta.

4. Tavoitteletko kylmiä yleisöjä vai jo yrityksesi tuntevia kohderyhmiä?

Some-mainosta luodessa on tärkeää miettiä, missä vaiheessa ostopolkua tavoittelemasi kohderyhmä on. Mainoksen kuva, video ja tekstit luodaan kohderyhmän ostopolunvaihe huomioiden. On esimerkiksi vaikeaa myydä kallista palvelua suoraan kylmälle yleisölle, joka ei tiedä yrityksestäsi vielä mitään verrattuna yleisöön, joka on tutustunut yritykseesi jo aiemmin.

5. Autenttisten kuvien ja videoiden käyttäminen some-mainoksissa

Autenttisten kuvien ja videoiden käyttäminen mainoksissa on suositeltavaa, mutta aina se ei ole mahdollista. Jos yrityksesi pystyy panostamaan somekampanjoissa käytettäviin yrityksen omiin kuviin tai videoihin, tulee vaivannäkö ja aitous näkymään aivan eri tavalla some-mainosten tuloksissa.

6. Valitse some-mainoksiin sopivat kuvakoot ja videoiden kuvasuhteet

Somessa mainostaminen vaatii erilaisten kuvakokojen ja videoiden kuvasuhteiden huomioonottamista. Sama kuvakoko tai videon kuvasuhde ei välttämättä toimi Instagram tai Facebook-feedissä sekä Story-sijoittelussa. Nämä kannattaa ottaa huomioon jo ennen some-mainoksen tekemisen aloittamista ja varmistaa kuvaa tai videota ottaessa, että sen koko toimii valitsemassasi mainossijoittelussa. Oikean kuvakoon ja videon kuvasuhteen käyttäminen some-mainoksissa vaikuttaa mainoksen visuaaliseen vetovoimaan sekä muistettavuuteen ja parantaa mainoksen suorituskykyä.

7. Fontti ja värimaailma

Yrityksesi brändistrategiassa on määritelty sille sopiva visuaalisten elementtien paketti, jossa fontti ja värimaailma ovat yksi osa sitä. Valittua fonttia tai fontteja ja värimaailmaa kannattaa käyttää mainoksissa, jotta yrityksesi brändi-ilme säilyy yhtenäisenä. Brändisi visuaaliset elementit toimivat myös erottautumistekijöinä ja auttavat kohderyhmiäsi muistamaan brändisi.

8. Toimintakehote - Call to action

Some-mainoksessa on tärkeää kertoa, mitä toivotaan mainoksen vastaanottajan tekevän seuraavaksi. Toimintakehote voi olla esimerkiksi lue lisää -, osta nyt -, rekisteröidy- tai lataa-kehote. Some-mainoksen luonteesta riippuu, minkälaista toimintakehotetta on järkevää käyttää.

Some-mainonnassa kannattaa aina lähteä liikkeelle perusasioista ja varmistaa, että mainoskampanja vastaa brändiä ja yrityksen arvoja. Mainoksen saaminen vain nopeasti julkaisuun ei todennäköisesti tuo parhainta tulosta. Panostaminen mainosmateriaalin visuaalisuuteen ja vaikuttaviin teksteihin maksaa itsensä kyllä takaisin, vaikka se veisikin enemmän aikaa. Mainosten avulla luodaan aina myös brändikuvaa ja mainoksen katsoja muodostaa jonkinlaisen kuvan yrityksestäsi sen perusteella. Jokainen mainosnäyttö on mahdollisuus luoda positiivista ja muista erottuvaa kuvaa yrityksestäsi. Miksi jättäisit mahdollisuuden käyttämättä?

Sharing is caring 🥰