Yrityksen markkinointistrategia, miten se tehdään?

Kerromme palveluissamme markkinointistrategia-sivulla mikä on yrityksen markkinointistrategia ja mihin se pohjautuu. Tässä blogipostauksessa keskitymme tarkemmin siihen, miten markkinointistrategia luodaan.

Markkinointistrategia jaetaan viiteen eri osaan

Käytämme tätä markkinointistrategian pohjaa niin itse kuin asiakkaittemme kanssa. Siihen on helppo palata tarkistamaan kirjattuja asioita ja päivittää niitä tarvittaessa.

1. Analyysi yrityksen nykytilasta

Yrityksen markkinointistrategiaa lähdetään luomaan pysähtymällä ensin tarkastelemaan nykyhetkeä, eli miettimään missä meidän yrityksemme on nyt. Nykytilan analyysi tehdään, oli kyseessä niin upouusi kuin jo vuosia toiminnassa ollut yritys. Esimerkiksi uuden yrityksen kanssa keskitytään enemmän asiakaspersoonien luomiseen liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Toiminnassa olevan yrityksen kanssa analysoidaan jo olemassa olevia asiakkaita ja pyritään selvittämään, mitkä asiakkaat ovat parhaimpia ja tuottoisimpia yrityksellesi.

Markkinointistrategiaan kirjataan seuraavat kohdat:

– Keitä ovat nykyiset asiakkaamme tai ketkä olisivat ihanneasiakkaitamme: (ostajapersoonat ja asiakasprofiilit)

– Targetointi: Keihin asiakkaisiin panostamme ja ketkä tuovat eniten hyötyä yrityksellemme mahdollisimman kohtuullisilla resursseilla

– Ketkä ovat kilpailijoitamme, kilpailija-analyysi

– Mitkä ovat yrityksemme vahvuudet ja heikkoudet (SWOT-analyysi)

– Minkälaista markkinointia tehdään tällä hetkellä ja minkälaisia KPI-mittareita käytetään

– Minkälaisia tuloksia saadaan nykyisillä markkinointitoimilla

Minkälaiset tulevaisuudennäkymät alan markkinoilla on

2. Yrityksen arvot ja ydinlupaus

Yrityksesi brändistrategiassa ja ehkäpä myös liiketoimintasuunnitelmassa on määritelty yrityksen arvot sekä ydinlupaus. Ne ovat myös osa markkinointistrategiaa, koska arvojen sekä ydinlupauksen tulisi näkyä yrityksesi kaikessa toiminnassa. Erityisesti näiden tulisi tulla esille markkinoinnissa ja viestinnässä, jotka näkyvät suoraan ulospäin asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille kontakteille.

Yrityksen arvojen ja ydinlupauksen määrittely on tärkeässä roolissa siksi, koska ne antavat mahdollisuuden erottautua kilpailijoista ja puhutella asiakkaita. Käytännössä yrityksesi toimii eri tavalla ja lupaa myös erilaisia asioita asiakkailleen verrattuna kilpailijoihin.

Kaikista tärkeintä on muistaa, että arvojen ja ydinlupauksen takana on myös pystyttävä seisomaan. Hyvin määritellyt arvot ja ydinlupaus kääntyvät itseään vastaan, jos yrityksesi toimintatavat eivät vastaa niitä. Muista siis aina pysyä totuudenmukaisena ja luvata vain sellaisia asioita, joita pystyt käytännön toiminnan kautta lunastamaan.

3. Positiointi

Yrityksen positioinnin ideana on pystyä vastaamaan kysymykseen: Mikä tekee brändistäsi ainutkertaisen?. Tähän kysymykseen kannattaa miettiä vastausta asiakkaittesi, yrityksesi ja kilpailijoittesi näkökulmasta.

Muita kysymyksiä, jotka helpottavat positioinnin määrittelyä:

– Mitä lisäarvoa tuote tai palvelu tarjoaa asiakkaalle?
– Miten tuote tai palvelu erottautuu kilpailijoiden vastaavista tuotteista tai palveluista?
– Ovatko yrityksen tavoitteet linjassa brändin kanssa?

Positiointi mahdollistaa sen, että kohderyhmäsi muistaa brändisi, olethan erilainen kuin kilpailijasi. Tarkoituksena ei ole tarjota kaikkea kaikille, vaan erottautua muista rohkeasti omalla uniikilla tavalla ja vastata juuri sinun yrityksellesi oikeiden asiakkaiden tarpeisiin.

4. Markkinointitavoitteet

Sen jälkeen, kun yrityksesi nykytilan analyysi on tehty ja arvot, lupaukset sekä positiointi mietitty, on aika siirtyä tavoitteiden määrittelyyn. Ilman konkreettisia tavoitteita markkinointi tuskin tuottaa haluttuja tuloksia. Markkinoinnin tavoitteet johdetaan aina liiketoiminnan tavoitteista. Tavoitteita olisi hyvä asettaa kolmesta eri näkökulmasta:

  • Myyntiin liittyvät tavoitteet: Tarjouspyynnöt, liidit ja kaupat
  • Asiakkuuteen liittyvät tavoitteet: Asiakastyytyväisyys, suosittelu ja sitoutuneisuus
  • Brändiin liittyvät tavoitteet: Asiakaskokemus, mielikuva, näkyvyys ja tunnettavuus

Tavoitteiden asettamisessa kannattaa myös perehtyä yrityksesi ostopolun rakenteeseen. Millaisen matkan asiakkaasi kulkevat ennen ostopäätöksen tekemistä ja mitä tapahtuu ostamisen jälkeen? On tärkeää tunnistaa ne ostopolun vaiheet, joita voidaan kehittää.

Kun ostopolun kehityskohteet on selvitetty, voidaan asettaa tavoitteet digimarkkinoinnille. Näiden tavoitteiden tulisi olla realistisia ja tarkkoja.

Yksi yleisimmistä ja käytetyimmistä markkinoinnin tavoitteiden luomiseen käytetyistä työkaluista on SMART-tavoitteisiin perustuva malli. Voit lukea lisää SMART-kriteereistä täältä.

SMART-kriteerien mukainen tavoite on tarkka, mitattavissa, saavutettavissa, relevantti ja aikaan sidottu.

SMART:         

S – Selkeästi määritelty, tarkka

M – Mitattavissa

A – Aikaan sidottu

R – Realistinen, saavutettavissa oleva

T – Tarpeellinen ja relevantti liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta

Esimerkiksi näin: Haluamme kasvattaa verkkosivustomme kautta tulevien kuukausittaisten liidien määrää 50:stä 100:aan vuoden 2021 loppuun mennessä.

5. Markkinointibudjetti

Yrityksesi markkinoinnin tavoitteet määrittelevät sen, minkälaisen markkinointibudjetin tavoitteisiin pääseminen edellyttää. Tavoitteet ovat yksilöllisiä ja eri tavoitteet vaativat erilaisia panostuksia. Esimerkiksi kasvun tavoittelu tarvitsee enemmän resursseja kuin markkinan kehityksen mukana pysytteleminen.

Lisäksi yrityksesi nykytila sekä taloudellinen tilanne vaikuttavat markkinointibudjetin määrittämiseen. Jos nykyisiä markkinointitoimenpiteitä pitää kovasti kehittää, tarvitaan rahaa hieman enemmän.

Sharing is caring 🥰