Mittarit ja analytiikka

Oikeat mittarit ja tulosten analysoiminen ovat avaimet menestykselliseen tulevaisuuteen

Yrityksen liiketoimintatavoitteita
mitataan digimarkkinoinnissa suorituskykymittareilla. Analysoimalla näiden mittareiden tuloksia pystytään tekemään oikeita päätöksiä tulevaisuuden kannalta.

Miksi mittaaminen on välttämätöntä?

Digimarkkinoinnissa tulosten mittaaminen ja analysointi on huomattavasti muita markkinointikanavia helpompaa, koska se jättää aina jäljen eli arvokasta dataa. Web-analytiikka auttaa ymmärtämään miten ja miksi kävijät tekevät toimenpiteitä verkkosivuillasi. 

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi, että kävijä selailee sivuja, klikkailee siellä olevia valikoita ja nappuloita. Näistä kaikista toimenpiteistä muodostuu datatapahtumia ja niitä voidaan analysoida ja hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä ja kilpailijoiden edellä pysymisessä. Suosituin työkalu datan keräämiseen on Google Analytics ja sitä mekin käytämme asiakkaidemme kanssa.

Google Anlyticsin avulla pystytään keräämään runsaasti erilaista dataa, mutta digimarkkinoinnissa on tärkeää osata mitata yrityksellesi oikeita asioita eli määrittää oikeat mittarit. Koska jokainen liiketoiminta on erilainen ja omaa omat yksilölliset tavoitteensa, ovat myös valittavat mittarit erilaisia. Oikein asetetut mittarit mahdollistavat digitaalisen markkinoinnin kehittämisen dataan perustuen tukien koko liiketoiminnan tavoitteita.

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi, että kävijä selailee sivuja, klikkailee siellä olevia valikoita ja nappuloita. Näistä kaikista toimenpiteistä muodostuu datatapahtumia ja niitä voidaan analysoida ja hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä ja kilpailijoiden edellä pysymisessä. Suosituin työkalu datan keräämiseen on Google Analytics ja sitä mekin käytämme asiakkaidemme kanssa.

Google Anlyticsin avulla pystytään keräämään runsaasti erilaista dataa, mutta digimarkkinoinnissa on tärkeää osata mitata yrityksellesi oikeita asioita eli määrittää oikeat mittarit. Koska jokainen liiketoiminta on erilainen ja omaa omat yksilölliset tavoitteensa, ovat myös valittavat mittarit erilaisia. Oikein asetetut mittarit mahdollistavat digitaalisen markkinoinnin kehittämisen dataan perustuen tukien koko liiketoiminnan tavoitteita.

KPI-mittareilla mitataan yrityksellesi olennaisia tunnuslukuja

Ennen yrityksellesi oikeiden mittareiden valitsemista, päätetään mitattavat tavoitteet. Tavoitteet määritellään markkinointistrategiassa ja ne johdetaan aina liiketoiminnan tavoitteista. Kun tavoitteet ovat selvät, asetetaan oikeat suorituskyvyn mittarit eli KPI-mittarit (Key Performance Indicators). KPI-mittareiden avulla pystytään seuraamaan esimerkiksi myynnin tavoitteita, kuten konversioprosenttia ja myyntituloja sekä markkinoinnin kannattavuutta ja kehitystä.

Valittavat KPI-mittarit siis riippuvat liiketoiminnastasi ja tavoitteistasi. Alla on listattu muutama esimerkki, mitä mittarit voisivat olla:

– Kuinka moni sivulle saapuvista jättää yhteystietonsa?

– Onko hakusanamainonnasta saapuvilla käyttäjillä korkeampi konversioprosentti kuin Facebook-mainonnasta saapuvilla?

– Kuinka paljon on keskimääräinen tilauksen arvo?

– Kuinka moni kävijöistä palaa sivuille uudestaan?

Tarvitsetko apua yrityksellesi oikeiden mittareiden valinnassa?

Web-analytiikalla mahdollistetaan tulosten parantaminen

Web-analytiikka kertoo meille, mitä on jo tapahtunut. Eli kaikki datatapahtumat, joita yritys mittaa ovat tapahtuneet menneisyydessä. Nämä tunnusluvut kertovat meille tärkeitä tietoja, mutta ilman niiden tarkkaa analysointia emme hyödy niiden mittaamisesta millään tavalla.

Haluamme saada analyysistä aitoa hyötyä irti yrityksellesi ja siksi syvennymme tunnuslukuihin tavoitteena syy-seuraussuhteiden löytäminen. Esimerkiksi panostimme Facebook-mainontaan ja saimme kasvua kohderyhmän tavoittamisessa X prosenttia, joka kasvatti liidien määrää Y prosenttia, joka taas kasvatti myyntiä. 

Hyvä analyysi kertoo myös, miten tunnuslukuja voitaisiin parantaa tai onko joku markkinointikanava vähemmän tuloksellinen kuin toinen. Esimerkiksi, kun tiedetään, mitkä kanavat tuovat myyntiä ja mitkä eivät, voidaan markkinointibudjetti siirtää tuottamattomista kanavista tuottaviin kanaviin. 

Summa summarum web-analytiikan tärkein työvaihe on tunnuslukujen analysointi. Se mahdollistaa sen, että digimarkkinoinnissa panostetaan tulevaisuudessa oikeisiin toimenpiteisiin, jotka tuovat yrityksellesi rahaa.

Haluatko, että autamme tunnuslukujen analysoinnissa?

Google Tag Manager- seurannan mahdollistaja

Digitaalisen markkinoinnin työkalut, kuten web-analytiikka (Google Analytics), konversioseuranta ja uudelleenmarkkinointi vaativat seurantakoodien asentamista verkkosivustolle. 

Eli, kun haluamme seurata yrityksellesi sopivia KPI-mittareita, on verkkosivuillasi oltava seurantakoodit näiden tapahtumien mittaamiseen. Seurantakoodit ovat pieniä koodinpätkiä, jotka asennetaan verkkosivustojen lähdekoodiin. Yleisimmät koodien käyttötarkoitukset ovat tiedon lähettäminen ja tiedon tallentaminen kävijän selaimeen. Esimerkiksi Tag Managerin avulla voidaan seurata, kuinka moni on jättänyt yhteystietonsa, katsonut videon tai tilannut uutiskirjeen.

Miksi käytämme Google Tag Manageria, emmekä asenna sivuillenne jokaista seurantakoodia erikseen?

Suurin hyöty Tag Managerin käyttämisessä on siinä, että sen avulla riittää, kun lisätään yksi koodi yrityksesi verkkosivuille, jonka jälkeen alustoja ja yksittäisiä konversiotapahtumia on helppo lisätä hallintapaneelin kautta. Lisäksi yksi seurantakoodi on sivujen lataamisnopeuden kannalta parempi vaihtoehto.

Tarvitsetko apua seurantakoodien asentamisessa?

Haluatko tehostaa digimarkkinoinnin mittaamista?

Lähetä meille viesti ja laitamme mittarit ja raportointimallit kuntoon!

digimarkkinonti_ota yhteyttä

Apua muihin digipalveluihin?

Sosiaalinen media

Vaikuttava sisältö pysäyttää, herättää mielenkiinnon ja halukkuuden tietää lisää. Merkityksellinen sisältö sitouttaa asiakkaasi ja antaa mahdollisuuden luoda pitkiä asiakassuhteita.

Digimarkkinointi

Tavoitat potentiaaliset asiakkaasi heidän ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa. Mikset näkyisi siellä, missä asiakkaasikin kuluttavat eniten aikaansa?

Graafinen suunnittelu

Suunnittelemme sisältöjä, joissa visuaalisuus tehostaa viestejä, herättää tunteita ja erottaa yrityksesi kilpailijoista.

Sosiaalinen media

Vaikuttava sisältö pysäyttää, herättää mielenkiinnon ja halukkuuden tietää lisää. Merkityksellinen sisältö sitouttaa asiakkaasi ja antaa mahdollisuuden luoda pitkiä asiakassuhteita.

Digimarkkinointi

Tavoitat potentiaaliset asiakkaasi heidän ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa. Mikset näkyisi siellä, missä asiakkaasikin kuluttavat eniten aikaansa?