fbpx

Mittarit ja Analytiikka

Oikeat mittarit ja tulosten analysoiminen ovat avaimet menestykselliseen tulevaisuuteen

Miksi mittaaminen on välttämätöntä?

Digimarkkinoinnissa tulosten mittaaminen ja analysointi on huomattavasti muita markkinointikanavia helpompaa, koska se jättää aina jäljen eli arvokasta dataa. Web-analytiikka auttaa ymmärtämään miten ja miksi kävijät tekevät toimenpiteitä nettisivuillasi. 

Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi, että kävijä selailee sivuja, klikkailee siellä olevia valikoita ja nappuloita. Näistä kaikista toimenpiteistä muodostuu datatapahtumia ja niitä voidaan analysoida ja hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä. Suosituin työkalu datan keräämiseen on Google Analytics ja sitä mekin käytämme asiakkaidemme kanssa.

Google Anlyticsin avulla pystytään keräämään runsaasti erilaista dataa, mutta digimarkkinoinnissa on tärkeää osata mitata yrityksellesi oikeita asioita eli määrittää oikeat mittarit. Koska jokainen liiketoiminta on erilainen ja omaa omat yksilölliset tavoitteensa, ovat myös valittavat mittarit erilaisia. Oikein asetetut mittarit mahdollistavat digimarkkinoinnin kehittämisen dataan perustuen tukien koko liiketoiminnan tavoitteita.

Ennen yrityksellesi oikeiden mittareiden valitsemista, päätetään mitattavat tavoitteet. Tavoitteet määritellään markkinointistrategiassa ja ne johdetaan aina liiketoiminnan tavoitteista. Kun tavoitteet ovat selvät, asetetaan oikeat suorituskyvyn mittarit eli KPI-mittarit (Key Performance Indicators). KPI-mittareiden avulla pystytään seuraamaan esimerkiksi myynnin tavoitteita, kuten konversioprosenttia ja myyntituloja sekä markkinoinnin kannattavuutta ja kehitystä.

Alla on listattu muutama esimerkki, mitä mittarit voisivat olla:

– Kuinka moni sivulle saapuvista jättää yhteystietonsa?

– Onko hakusanamainonnasta saapuvilla käyttäjillä korkeampi konversioprosentti kuin Facebook-mainonnasta saapuvilla?

– Kuinka paljon on keskimääräinen tilauksen arvo?

– Kuinka moni kävijöistä palaa sivuille uudestaan?

KPI-mittareilla mitataan yrityksellesi olennaisia tunnuslukuja

Web-analytiikalla mahdollistetaan tulosten parantaminen

Web-analytiikka kertoo meille, mitä on jo tapahtunut. Eli kaikki datatapahtumat, joita yritys mittaa ovat tapahtuneet menneisyydessä. Nämä tunnusluvut kertovat meille tärkeitä tietoja, mutta ilman niiden tarkkaa analysointia emme hyödy niiden mittaamisesta millään tavalla.

Haluamme saada analyysistä aitoa hyötyä irti yrityksellesi ja siksi syvennymme tunnuslukuihin tavoitteena syy-seuraussuhteiden löytäminen. Esimerkiksi panostimme Facebook-mainontaan ja saimme kasvua kohderyhmän tavoittamisessa X prosenttia, joka kasvatti liidien määrää Y prosenttia, joka taas kasvatti myyntiä. 

Hyvä analyysi kertoo myös, miten tunnuslukuja voitaisiin parantaa tai onko joku markkinointikanava vähemmän tuloksellinen kuin toinen. Esimerkiksi, kun tiedetään, mitkä kanavat tuovat myyntiä ja mitkä eivät, voidaan markkinointibudjetti siirtää tuottamattomista kanavista tuottaviin kanaviin. 

Summa summarum web-analytiikan tärkein työvaihe on tunnuslukujen analysointi. Se mahdollistaa sen, että digimarkkinoinnissa panostetaan tulevaisuudessa oikeisiin toimenpiteisiin, jotka tuovat yrityksellesi rahaa.

Tilaa maksuton digimarkkinoinnin auditointi

Käymme läpi yrityksesi nettisivut, mahdolliset mainostilit ja somekanavat sekä analysoimme toimialasi kilpailutilannetta. Olemme yhteydessä sinuun, kun tarvitsemme lisätietoja.