Markkinointistrategia

Yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet markkinoinnin suuntaviivoiksi

Jos haluat tehdä tuloksellista
ja koskettavaa digimarkkinointia, tarvitset hyvän suunnitelman ja rutkasti asiakasymmärrystä. Nyt on loistava aika päivittää markkinointistrategiasi tähän päivään ja keskittyä asiakkaittesi tarpeisiin.

Mikä on markkinointistrategia?

Markkinointistrategia toimii perustuksena kaikille markkinointitoimenpiteille ja se johdetaan yrityksen liiketoimintastrategiasta. Markkinointistrategiassa selvitetään, mitkä ovat yrityksesi kohderyhmät, ydinviesti sekä millä tavalla se erottautuu kilpailijoista. 

Markkinointistrategia kertoo, mitä tavoitteita sinun tulee saavuttaa konkreettisten markkinointitoimenpiteiden avulla. Markkinointistrategian tarkoituksena on siis vetää selkeät linjat markkinoinnin toteuttamiseen yrityksesi liiketoimintavoitteita tukevilla toiminnoilla.

Markkinointistrategia ei kuitenkaan vastaa käytännön kysymyksiin, kuten mitä kanavia hyödynnetään ja minkälaisia sisältöjä tuotetaan. Niihin paneudutaan markkinointisuunnitelmassa, joka tehdään markkinointistrategian pohjalta.  

Miksi sitten markkinointistrategiaan kannattaa panostaa? Markkinoinnin suunnitteleminen takaa sen, että yrityksesi panostaa oikeisiin markkinointitoimenpiteisiin, jotka tukevat yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita. Näin markkinointiin sijoitetut rahat lisäävät myyntiä ja tuovat rahaa yrityksellesi.

Miten me teemme markkinointistrategian?

Jaamme markkinointistrategian viiteen osaan, joista nykytilan analyysi on laajin ja aikaavievin osuus. On äärimmäisen tärkeää tietää, mikä on yrityksen tilanne tällä hetkellä, jotta pystytään tehdä oikeinlaisia markkinoinnin toimia liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Nykytilan analyysissa syvennytään selvittämään mm. seuraavia asioita: Ketkä ovat meidän asiakkaitamme? Ketkä ovat kilpaijoitamme? Mitkä ovat yrityksemme heikkoudet ja vahvuudet?  Minkälaisia markkinointitoimenpiteitä tehdään tällä hetkellä? Mitkä ovat alan markkinoiden tulevaisuudennäkymät? 

Markkinointistrategian seuraavat osiot pohjautuvat nykytilan analyysissä saatuihin tietoihin. Näissä osioissa pohditaan miten yrityksesi pystyy arvojen, ydinlupauksen ja positioinnin avulla erottautumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan yrityksellesi oikeita kohderyhmiä.

Markkinointitavoitteet pohjautuvat liiketoiminnan tavoitteisiin ja niiden tulee olla tarkkoja sekä mitattavissa olevia. Näiden tavoitteiden perusteella voidaan määritellä markkinointibudjetti, joka mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Voit lukea tarkemmat ohjeemme markkinointistrategian luomiseen

Markkinointistrategia koostuu viidestä eri osa-alueesta:

1. Yrityksen nykytilan analyysi

– Missä olemme nyt ja minkälaisia markkinointitoimenpiteitä tehdään tällä hetkellä

2. Yrityksen arvot ja ydinlupaus

– Arvojen sekä ydinlupauksen tulisi näkyä yrityksen kaikessa toiminnassa

3. Positiointi

– Mikä tekee brändistä ainutkertaisen?

4. Markkinointitavoitteet

– Markkinoinnin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista

5. Markkinointibudjetti

– Yrityksen markkinoinnin tavoitteet määrittelevät sen, minkälaisen markkinointibudjetin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää

Miten me voimme auttaa markkinointistrategian luomisessa?

Me laadimme markkinointistrategian asiakkaan kanssa yhdessä niin, että molemmat pohtivat, millä tavalla strategia tulee vaikuttamaan jokapäiväiseen toimintaan. Autamme keskittymään strategian luomisessa asioihin, jotka ovat ratkaisevia liiketoiminnassanne. Pyrimme tuomaan esiin asioita, joita yritys ei välttämättä huomaa tai ei kiireiltään ehdi miettimään. Joskus omalle toiminnalleen tulee jollain tavalla ”sokeaksi” ja siksi on hyvä saada ulkopuolisen ammattilaisen näkökulmaa asioihin.

Etsitkö luovaa ja uutta näkökulmaa markkinointistrategiaasi?

Laita meille viestiä ja sovitaan palaveri!

digimarkkinonti_ota yhteyttä

Apua muihin digipalveluihin?

Sosiaalinen media

Vaikuttava sisältö pysäyttää, herättää mielenkiinnon ja halukkuuden tietää lisää. Merkityksellinen sisältö sitouttaa asiakkaasi ja antaa mahdollisuuden luoda pitkiä asiakassuhteita.

Digimarkkinointi

Tavoitat potentiaaliset asiakkaasi heidän ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa. Mikset näkyisi siellä, missä asiakkaasikin kuluttavat eniten aikaansa?

Mittarit ja Analytiikka

Ei tuloksia ilman mittareita. Mittarit ja analyytikka ovat avaimia tulevaisuuden menestykseen.

Sosiaalinen media

Vaikuttava sisältö pysäyttää, herättää mielenkiinnon ja halukkuuden tietää lisää. Merkityksellinen sisältö sitouttaa asiakkaasi ja antaa mahdollisuuden luoda pitkiä asiakassuhteita.

Digimarkkinointi

Tavoitat potentiaaliset asiakkaasi heidän ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa. Mikset näkyisi siellä, missä asiakkaasikin kuluttavat eniten aikaansa?