fbpx

Markkinointistrategia

Yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet digimarkkinoinnin suuntaviivoiksi

Mikä on markkinointistrategia?

Markkinointistrategia toimii perustuksena kaikille markkinointitoimenpiteille ja se johdetaan yrityksen liiketoimintastrategiasta. Markkinointistrategiassa selvitetään, mitkä ovat yrityksesi kohderyhmät, ydinviesti sekä millä tavalla se erottautuu kilpailijoista. 

Markkinointistrategia kertoo, mitä tavoitteita sinun tulee saavuttaa konkreettisten markkinointitoimenpiteiden avulla. Markkinointistrategian tarkoituksena on siis vetää selkeät linjat markkinoinnin toteuttamiseen yrityksesi liiketoimintavoitteita tukevilla toiminnoilla.

Markkinointistrategia ei kuitenkaan vastaa käytännön kysymyksiin, kuten mitä kanavia hyödynnetään ja minkälaisia sisältöjä tuotetaan. Niihin paneudutaan markkinointisuunnitelmassa, joka tehdään markkinointistrategian pohjalta.  

Jaamme markkinointistrategian viiteen osaan, joista nykytilan analyysi on laajin ja aikaavievin osuus. On äärimmäisen tärkeää tietää, mikä on yrityksen tilanne tällä hetkellä, jotta pystytään tehdä oikeinlaisia markkinoinnin toimia liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Nykytilan analyysissa syvennytään selvittämään mm. seuraavia asioita: Ketkä ovat meidän asiakkaitamme? Ketkä ovat kilpaijoitamme? Mitkä ovat yrityksemme heikkoudet ja vahvuudet?  Minkälaisia markkinointitoimenpiteitä tehdään tällä hetkellä? Mitkä ovat alan markkinoiden tulevaisuudennäkymät? 

Markkinointistrategian seuraavat osiot pohjautuvat nykytilan analyysissä saatuihin tietoihin. Näissä osioissa pohditaan miten yrityksesi pystyy arvojen, ydinlupauksen ja positioinnin avulla erottautumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan yrityksellesi oikeita kohderyhmiä.

Markkinointitavoitteet pohjautuvat liiketoiminnan tavoitteisiin ja niiden tulee olla tarkkoja sekä mitattavissa olevia. Näiden tavoitteiden perusteella voidaan määritellä markkinointibudjetti, joka mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Lue blogipostauksestamme tarkemmat ohjeet

Miten me teemme markkinointi-strategian?

Markkinointistrategia koostuu viidestä eri osa-alueesta:

1. Yrityksen nykytilan analyysi

– Missä olemme nyt ja minkälaisia markkinointitoimenpiteitä tehdään tällä hetkellä

2. Yrityksen arvot ja ydinlupaus

– Arvojen sekä ydinlupauksen tulisi näkyä yrityksen kaikessa toiminnassa

3. Positiointi

– Mikä tekee brändistä ainutkertaisen?

4. Markkinointitavoitteet

– Markkinoinnin tavoitteet johdetaan liiketoiminnan tavoitteista

5. Markkinointibudjetti

– Yrityksen markkinoinnin tavoitteet määrittelevät sen, minkälaisen markkinointibudjetin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää

Tilaa maksuton digimarkkinoinnin auditointi

Käymme läpi yrityksesi nettisivut, somekanavat ja analysoimme toimialasi kilpailutilannetta. Palaamme sinulle ja ehdotamme yrityksellesi toimivinta digimarkkinoinnin ratkaisua.