Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Loovli Oy

PL 128,
04310 Tuusula

Y-tunnus: 2988012-8

[email protected]

2. Rekisteriasiat

Ota yhteyttä h[email protected], jos sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta koskien rekisteriä.

3. Rekisterin nimi

Lovidean asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Lovidean asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää: Toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, suoramarkkinointiin, mainonnan kohdentamiseen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

– Nimi
– Yhteystiedot
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot ja asema
– Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista
– Mahdolliset suoramarkkinointikiellot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tilauksista ja yhteydenottolomakkeisiin syötetyistä tiedoista, uutiskirjeiden tilaajista sekä erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. verkkopalvelut sekä sosiaalisen median kanavat) ja mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Pääsääntöisesti Lovidea ei siirrä tai luovuta asiakkaan
henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää rekisterinpitäjän
toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla.

Rekisteröityjen henkilötietoja Lovidean lukuun käsittelee:

  • Facebook Inc.
  • Google LLC.
  • LinkedIn Corporation
  • Microsoft Corporation
  • Suomen Hostingpalvelu Oy
  • Mailerlite

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakassuhteen ylläpitämiseen, verkkosivujen ja sosiaalisen median hallinointiin tai kirjanpidon tekemiseen. Tiedot poistetaan 5 vuoden kuluessa asiakassuhteen/tarpeen loppumisesta.

9. Tietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut tai poistamme virheelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä sähköpostilla [email protected] Tietopyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat suojattu palomuurein, salasanoin ja tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme rekisteriselostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen