Näin luot ostajapersoonia yrityksellesi

Mikä on ostajapersoona?

Ostajapersoona on kuvaus yrityksesi ihanneasiakkaasta. Yritykselläsi on todennäköisesti useampi ihanneasiakas ja näin ollen ostajapersooniakin löytyy useampi. Ostajapersoonia kannattaa luoda, oli kyseessä kuluttajille tai B2B-yrityksille suunnattu palvelu tai tuote.  

Miksi yrityksesi kannattaa luoda ostajapersoonia?

Yrityksesi ei varmasti tavoittele kaikkia mahdollisia ihmisiä ja yrityksiä asiakkaikseen. Palvelusi tai tuotteesi ei ole luotu kaikkien tarpeisiin. Yritykselläsi on varmasti myös vähän erilaisia asiakkaita ja kohderyhmiä. Toiset heistä tuovat enemmän rahaa kassaan kuin toiset. Jotkut asiakkaistasi tilaavat yhden kerran, kun taas toiset pysyvät lojaaleina asiakkaina. Ihanneasiakkaiden eli ostajapersoonien avulla pystyt panostamaan sellaisiin olemassa oleviin tai potentiaalisiin asiakkaisiin, joita yrityksesi voi palvella parhaiten ja joista myös yrityksesi hyötyy eniten.

Ostajapersoonien luomisessa ei ole tarkoituksena, että vähemmän tilaavat asiakkaat olisivat jollain tavalla huonompia, vaan ideana on miettiä oman yrityksesi kannattavuutta ja menestystä. Digimarkkinointi ei ole ilmaista ja siksi on tärkeää kohdistaa markkinointieurot oikeisiin kohderyhmiin.

Miten ostajapersoonat ja ostopolku liittyvät toisiinsa?

Erilaisten ostajapersoonien luomisessa on myös tärkeää ottaa huomioon heidän ostopolun vaiheensa. Voit luoda ostajapersoonia jokaiseen ostopolun vaiheeseen, jolloin pystyt kohdentamaan mainontasi oikeille kohderyhmille oikeaan aikaan ja oikeilla viesteillä.

Voit jakaa kohderyhmäsi kuuteen kategoriaan riippuen heidän tietämystasostaan:

1. Tietämättömät

Yrityksesi kohderyhmiin kuuluu potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat täysin tietämättömiä siitä, että heillä on ylipäätään minkäänlaista ongelmaa, jonka yrityksesi voi ratkaista.

2. Ongelman tunnistajat

Tämä ryhmä koostuu potentiaalisista asiakkaista, jotka ymmärtävät, että heillä on ongelma, mutta eivät vielä tiedä, että siihen on olemassa ratkaisu.

3. Ratkaisun tunnistajat

Kolmantena ryhmänä on potentiaaliset asiakkaat, jotka tietävät, että heillä on ongelma ja siihen on olemassa ratkaisu.

4. Ratkaisun tuovan palvelun tai tuotteen etsijät

Tämä ryhmä on selvittänyt, mikä palvelu tai tuote ratkaisee heidän ongelmansa. He kartoittavat sopivia ratkaisuja ja tekevät vertailua potentiaalisten yrityksien kesken, joilta voisivat ostaa palvelun tai tuotteen.

5. Ostajat

Tämä kohderyhmä on valmis ostamaan tuotteesi tai palvelusi.

6. Asiakkaat

Kuudes kohderyhmä koostuu yrityksesi asiakkaista. Mitä voit tehdä pitääksesi heidät tyytyväisenä? Pystyykö yrityksesi tarjoamaan ilmaiseksi jotain, joka tuo asiakkaalle lisäarvoa? Pystytkö myymään tälle kohderyhmälle muita yrityksesi palveluita asiakkaan todelliset tarpeet huomioiden?

Miten luon ostajapersoonan?

Ostajapersoonan luomiseen on olemassa erilaisia pohjia ja monet keskittyvät ostajapersoonien iän, sukupuolen, tulotason ja sijainnin määrittämiseen. Se ei vielä anna tarpeeksi tietoa, jota yrityksesi voi hyödyntää viestinnässä ja digimainonnassa. Me haluamme tietää, mitä ihanneasiakkaasi haluaa saavuttaa ja minkälaisia tavoitteita heillä on, mitkä ovat heidän kipupisteitään ja haasteitaan, minkälaisia asioita he arvostavat ja mistä asioista he ovat kiinnostuneita. Ostajapersoonien luomisessa yritetään hahmottaa ihanneasiakkaan ajatusmaailmaa ja keskittyä enemmänkin siihen, mitä he tuntevat ja minkälaisia ajatuksia heillä on.

Sharing is caring 🥰