Applen iOS 14.5-päivityksen vaikutukset Facebook- ja Instagram-mainonnan seurantaan ja kohdentamiseen

Apple julkaisi kohutun iOS 14.5- päivityksensä tämän viikon maanantaina 26.4.2021. Käyttöjärjestelmän muutokset estävät nyt tiettyjen tietojen keräämisen ja jakamisen, mikäli käyttäjät niin haluavat. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sovellusten tulee pyytää lupa käyttäjätietojen keräämiseen push-ilmoituksella, jossa käyttäjä pystyy valitsemaan saako sovellus luvan kerätä dataa vai ei.

App Storesta ladattujen sovellusten on otettava käyttöön App Tracking Transparency -kehote

Käyttäjän tekemän valinnan seuraukset

Salli: Näille käyttäjille mainonnan seuranta ja kohdentaminen jatkuu samalla tavalla kuin aiemmin.

Pyydä ettei appi seuraa sinua: Niiden osalta, jotka kieltävät seurannan, dataa pystytään keräämään rajoitetusti ja viiveellä.

Suomessa iOS:n markkinaosuus on noin 33 prosenttia mobiililaitteista (lähde: Statcounter). Todennäköisesti 33 prosentin osuudesta kaikki eivät käytä Facebookkia, mutta puhutaan varmasti merkittävästä käyttäjien osuudesta, jotka valinnan joutuvat tekemään.

Facebookin mainosalustaa on jouduttu muokkaamaan kokonaisvaltaisesti päivityksen takia, jotta seuranta ja raportointiominaisuudet säilyvät yhtenäisinä. Muutokset ovat olleet välttämättömiä, jotta saatu data säilyy vertailukelpoisena eri laitteiden välillä.

Mitä tapahtuu, kun käyttäjä kieltää puhelimella datan keräämisen?

Ennen tieto konversiosta lähetettiin suoraan Facebookille pikselin avulla, mutta nyt se tallennetaan käyttäjän laitteeseen. Tieto konversiosta lähetetään Facebookiin viiveellä, ja sen tarkoituksena on vähentää mahdollisuutta yksilöidä konvertoitunut käyttäjä.

Miten nämä muutokset vaikuttavat mainontaan Facebookissa ja Instagramissa?

iOS 14.5- päivitys vaikuttaa Facebookin työkaluihin, optimointiin, kohdennukseen sekä mittaamiseen:

1. Mainosten optimointiin tapahtuneet muutokset

Yhdellä domainilla voi olla käytössä korkeintaan kahdeksan konversiotapahtumaa, joille mainontaa voidaan optimoida. Tapahtumia, joita ei voi käyttää mainosten optimointiin voidaan kuitenkin käyttää rajoitetusti esimerkiksi mukautettujen kohderyhmien teossa.

Facebook voi raportoida enää yhden konversion per käyttäjä ja siksi näiden kahdeksan konversiotapahtuman priorisoiminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi, jos käyttäjä tilaa uutiskirjeen ja jättää yhteystietonsa, raportoidaan näistä vain yksi. Tässä esimerkissä yhteystietojen jättäminen olisi järkevää asettaa korkeamman prioriteetin tapahtumaksi.

2. Konversioikkunoiden muutokset (attribuutiojakso)

28 päivän konversioikkuna on nyt historiaa ja oletusarvoisena asetuksena käytetään 7 päivän klikkausta. Kampanjan tuloksiin raportoituvat ne konversiot, jotka ovat tapahtuneet seitsemän päivän sisällä mainoksen klikkaamisesta. Siirtyminen seitsemän päivän klikkauksen konversioikkunaan (attribuutioon) johtuu siitä, että Apple säilyttää laitteissaan mainoksen klikkauksesta tullutta tietoa maksimissaan seitsemän päivän ajan.

3. Mainosten raportoinnissa tapahtuvat muutokset

Reaaliaikaista raportointia ei enää tueta. Tiedoissa voi olla jopa kolmen päivän viive. Verkkokonversiotapahtumat kirjataan sen perusteella, milloin konversiot tapahtuvat eikä sille hetkelle, jolloin mainos on nähty tai sitä on klikattu.

Lisäksi datan keräyksen rajoittamisen vuoksi Facebook ei pysty näyttämään eriteltyä tietoa konvertoituneesta käyttäjästä. Esimerkiksi tiedot iästä, sukupuolesta, alueesta ja sijoittelusta eivät ole mainostajan käytössä.

4. Muutokset mainonnan kohdentamisessa

iOS 14.5- päivitys tuo haasteensa myös mainonnan kohdentamiseen. Eniten mainonnan kohdennukseen tehdyt muutokset vaikuttavat uudelleenmarkkinointiyleisöihin ja muihin erilaisiin mukautettuihin yleisöihin. Jos iOS-käyttäjä on kieltänyt seurannan, ei hänelle voida enää kohdistaa uudelleenmarkkinointia. Erilaisten yleisöjen koot tulevat siis jatkossa olemaan pienempiä.

Mainontaa on myös vaikeampaa olla kohdentamatta sellaisille kävijöille, jotka ovat jo ostaneet tai olleet muulla tavoin tekemisissä yrityksesi kanssa. Kun seurantadataa kävijästä ei ole, ei häntä voida myöskään rajata pois mainosten kohdeyleisöistä.

Jos tarvitset ammattilaista Facebookin iOS 14-muutoksen vaatimien toimenpiteiden kanssa, olemme käytettävissä😊

Sharing is caring 🥰